Monthly Archives: august 2017

Video náučný chodník Somoška

Náučný chodník Somoška prechádza rovnomennou Národnou prírodnou rezerváciou, ktorá bola vyhlásená v roku 1954. Dôvodom ochrany je zachovaný vulkanický reliéf a pestrá mozaika rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, ktoré sú čiastočne ovplyvnené ľudskou činnosťou v minulosti.

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde